Tresfjordbrua 2014 - 2015

TRESFJORDEN - Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Bilfinger/Kynningsrud fundamentering AS

Eier av prosjektet: Vegvesenet

 


Beskrivelse av prosjektet:

Fundamentering 

Boring for stålkjerne til brufundament, landkar på begge sider.

 

Boring for stålkjerne

Undervannsboring fra flåte til brufundament Akse1 (Vikeskjera). Gyseboring og vannstandskontroller.

Eldre prosjekt