Nye Amfi Moa Våren 2017 Ålesund

Boring av rørvegg 

Leverte komplett rørvegg ferdig forankret med permanente wire stag.

200 meter lang

Eldre prosjekt