Diverse energibrønnparker

Boring av energibrønner.

Komplette energibrønner med kollektorslanger, ferdig sammenkoblet til samlekum og inn til teknisk rom.

 

KRISTIANSUND VGS

28 energibrønner a 230m.

 
Eldre prosjekt